Daily Archives: 21.10.2018

Cấp cứu hô hấp số 66 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Nghẽn tắc động mạch phổi thuộc lớp những maladie thombo-embolique veineuse (MTEV), gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (TVP : thrombose veineuse … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận