Daily Archives: 26.02.2013

Thời sự y học số 297 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SỬA CHỮA THỊ GIÁC : NHỮNG GIẢI PHÁP MỚI Cận thị, viễn thị, loạn thị, các implant correcteur mang lại những triễn vọng mới. VISION. Nếu ta so sánh mắt với một máy ảnh, giác mạc (cornée) của chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này