Daily Archives: 14.02.2013

Giới thiệu sách: “Từ điển Nhà Nguyễn”

Huế chiếm một vị trí khiêm tốn từ dân số đến diện tích so với các nơi khác trong nước nhưng may mắn lại là địa danh được nhắc nhở đến nhiều nhất. Số bài thơ, nhạc, viết về Huế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này