Daily Archives: 19.02.2013

Cấp cứu tim mạch số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CẤP CỨU TRƯỚC MỘT RUNG NHĨ ( CONDUITE A TENIR DEVANT UNE FIBRILLATION AURICULAIRE ) Dr TABOULET P Service des Urgences Hôpital Saint-Louis (Paris) A. NHẬP ĐỀ Rung nhĩ là một hoạt động điện hỗn loạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 6 bình luận