Daily Archives: 21.02.2013

Đặc sản ở Cù Lao Chàm

Về Cù Lao Chàm ăn ốc vú nàng Ốc vú nàng, một loại đặc sản nổi tiếng của vùng duyên hải miền Trung vốn nổi tiếng ngay từ tên gọi của nó. Ốc vú nàng có vỏ xà cừ hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này