Daily Archives: 13.02.2013

Cấp cứu tim mạch số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CHÂU ÂU 2011 ĐỐI VỚI ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH KHÔNG CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN PHẦN II TÁI TƯỚI MÁU ĐỘNG MẠCH VÀNH : NHỮNG CHỈ ĐỊNH (REVASCULARISATION CORONAIRE : INDICATIONS) TÓM … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận