Daily Archives: 15.02.2013

Cù lao Chàm

Cù lao Chàm là một cụm đảo, về mặt hành chính trực thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách bờ biển Cửa Đại 15 km và đã được UNESCO công nhận là khu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này