Daily Archives: 20.02.2013

Các Casino ở Việt Nam

Casino Đồ Sơn – Hải Phòng Đây là điểm tận cùng của bán đảo Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) hay còn gọi là Khu Ba. Ở đây có casino hợp pháp đầu tiên được phép hoạt động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này