Daily Archives: 09.02.2013

Tục lệ ngày tết

Dân tộc ta có nhiều ngày Tết. Tết là cách nói tắt hai chữ lễ tiết. Có Tiết Thương Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên, Thanh Minh, Đoan Ngọ, TrungThu… Ngày tết nêu ở đây tức là nói tắt Lễ tiết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM (TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE) Gilbert Pochmalicki Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Créteil (Paris XII) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 6 bình luận