Daily Archives: 01.02.2013

Cấp cứu niệu sinh dục số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE RENALE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I Suy thận cấp tính là do một sự biến đổi đột ngột của lọc vi cầu, gây nên urê-huyết (urémie). … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận