Daily Archives: 30.04.2011

Cấp cứu chấn thương số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐA CHẤN THƯƠNG (Multiple trauma) 1/ ĐA CHẤN THƯƠNG LÀ GÌ ? Thương tổn đáng kể của hơn một hệ cơ quan hay cơ quan quan trọng của cơ thể.

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này