Daily Archives: 19.04.2011

Thời sự y học số 222 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH VIỆN : MỘT THÁCH THỨC THƯỜNG TRỰC. NHỮNG ĐIỂM MỐC THẾ GIỚI. Trên quy mô thế giới, OMS (2008) đánh giá rằng 1,4 triệu người bị vào bất cứ lúc nào một nhiễm trùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này