Daily Archives: 16.04.2011

Kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật của Charlie Chaplin (16-04-1889)

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Văn Cao: Thơ và Nhạc

Chúng ta thường biết đến Văn Cao qua những bài nhạc từ thời tiền chiến nhưng it ai nghe nói đến Văn Cao với những bài thơ. “Những câu thơ bật ra như một giọng nói nhỏ, trầm ấm mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc, Thơ | Bình luận về bài viết này