Daily Archives: 16.04.2011

Kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật của Charlie Chaplin (16-04-1889)

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Văn Cao: Thơ và Nhạc

Chúng ta thường biết đến Văn Cao qua những bài nhạc từ thời tiền chiến nhưng it ai nghe nói đến Văn Cao với những bài thơ. “Những câu thơ bật ra như một giọng nói nhỏ, trầm ấm mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc, Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?