Daily Archives: 20.04.2011

Rạp xi-nê Sài Gòn trước 1975 – Trần Đăng Chí

Sau đây là danh sách các rạp xi-nê Sài Gòn trước 1975 được sắp theo thứ tự abc. Hiện tại, một số lớn các rạp hoặc không còn tồn tại hoặc đã ngưng hoạt động. Danh sách này tương đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | 1 bình luận