Daily Archives: 06.04.2011

Tiếng hát Lê Uyên Phương

Lê Uyên Phương (1941 – 1999) là một trong những nhạc sĩ được yêu thích trước năm 1975. Ông tên thật là Lê Minh Lập, sinh ngày 2.2.1941 tại Đà Lạt. Trong thời kỳ chiến tranh, giấy tờ bị thất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này