Daily Archives: 28.04.2011

Vợ ơi là vợ… (chuyện đuà như thật, chuyện thật như đuà)

Ông An bực mình gắt vợ: “Ðổ xăng từng lít thế nầy làm sao mà đi xa được. Bà đưa thêm tôi năm đồng nữa, chứ đổ xăng chạy từng đoạn một, ai mà chịu nổi”. Bà An ngồi nhìn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này