Daily Archives: 29.04.2011

Đi kéo ghế ở Huế hơn 40 năm về trước – Quế Chi Hồ Đăng Định

Nếu bạn là người Bắc hay Nam chưa từng ở Huế, bạn sẽ không hiểu được ba chữ “đi kéo ghế” là nghĩa như thế nào hay sẽ tự hỏi thầm: “Cái dzì dzậy cà?” hay “Cái gì thế nhỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | 1 bình luận