Daily Archives: 02.04.2011

Dublin (tiếp theo)

HA’ PENNY BRIDGE Nối liền Temple Bar và Leffey Street, Mỗi ngày hàng ngàn người qua đường đi qua chiếc cầu nhỏ bằng sắt này. Đây là cầu dành cho khách bộ hành bắt qua sông Liffey.Cầu được thực hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này