Daily Archives: 05.04.2011

Sài Gòn trong ký ức

Sài Gòn còn mãi trong ký ức của chúng ta, những hình ảnh không bao giờ phai mờ… Bấm vào đây để xem trực tiếp ở YouTube: Sài Gòn ơi vĩnh biệt Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | 5 bình luận