Daily Archives: 21.04.2011

Những chiếc scooter qua các thời đại ở Sài Gòn – Nguyên Huy

Việt Nam một thời để nhớ Nếu lấy mốc thời gian là 1954 thì những chiếc xe gắn máy (Scooter) có mặt ở Saigon Việt Nam đã trải qua nhiều thời đại. Trước hết là thời của “Mobylette vàng” và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này