Daily Archives: 16.06.2014

Cấp cứu ngoại thần kinh số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT MÀNG NÃO (HÉMORRAGIE MÉNINGÉE) E. CANTAIS Médecin spécialiste du service de santé des armées HIA Sainte-Anne, Toulon Xuất huyết màng não do vỡ phình mạch xảy ra cho khoảng 4500 người mỗi năm ở Pháp. Tỷ lệ mắc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận