Daily Archives: 22.06.2014

Kết quả các trận đấu của giải túc cầu thế giới 2014 tính đến ngày 21-06-2014

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Paris – Đại Linh

PARIS VÀ NAPOLEON Bonaparte lợi dụng sự bất ổn định của chế độ tổng tài (Directoire) để chiếm lấy chính quyền và vào Điện Tuileries tháng 11 năm 1799 với chức vụ Đệ Nhất Tổng Tài (premier consul). Ngày 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?