Daily Archives: 14.06.2014

Thời sự y học số 346 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ BẠCH CẦU CỦA TRẺ EM : TIÊN LƯỢNG SỐNG SÓT ĐƯỢC CẢI THIỆN Gần 80% những bệnh nhân trẻ em này vẫn còn sống 5 năm sau chẩn đoán. CANCEROLOGIE. Theo một công trình nghiên cứu mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này