Daily Archives: 02.06.2014

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SUY GIẢM MIỄN DỊCH (APPROACH TO THE IMMUNOCOMPROMISE PATIENT) Robin K.Avery, MD Department of Infectious Disease Cleveland Clinic Cleveland, Ohio 1/ NHỮNG LOẠI SUY GIẢM MIỄN DỊCH KHÁC NHAU ĐƯỢC THẤY Ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này