Daily Archives: 28.06.2014

Paris: Đại Lộ Champs Elysées – Đại Linh

Avenue des Champs Elysée được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới, là biểu tượng cho sự huy hoàng của Paris.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?