Daily Archives: 10.06.2014

Cấp cứu tim mạch số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN NHỊP CHẬM (BRADYARRHYTHMIAS) Kevin Flemmons, MD FirstHealth of the Carolinas Hospitalist Services Pinehurst, North Carolina Mitchell J.Wilson, MD Associate Professor of Medicine University of North Carolina 1/ TẦN SỐ TIM BÌNH THƯỜNG LÚC NGHỈ NGƠI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH NHƯ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này