Daily Archives: 18.06.2014

Cấp cứu niệu sinh dục số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM THẬN MÃN TÍNH VÀ THẨM TÁCH (CHRONIC RENAL FAILURE AND DIALYSIS) Allan B. Wolfson, MD Professor, Department of Emergency Medicine University of Pittsburgh School of Medicine 1/ SUY THẬN KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ MỘT RỐI LOẠN SINH DỤC-TIẾT NIỆU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này