Daily Archives: 04.06.2014

Cấp cứu nội thần kinh số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH (ETAT DE MAL EPILEPTIQUE) Sophie Dupont Unité d’Epileptologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière François Dolveck SMUR Garches, Hôpital Raymond Poincaré Dominique Savary SMUR d’ Annecy, CHR A. NHẬN BIẾT MỘT TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH I. ĐỊNH NGHĨA Trạng thái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận