Daily Archives: 28.10.2013

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 15) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 15 NGỪNG TIM TIỀN BỆNH VIỆN (ARRET CARDIAQUE PREHOSPITALIER)                                   Những   mục tiêu học tập : gồm có : – Vai trò của hồi sinh tim phổi (CPR) được hướng dẫn bởi điện thoại (phone CPR). – Lập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này