Daily Archives: 13.10.2013

Thời sự y học số 322 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC : NHỮNG TIẾN BỘ ĐIỀU TRỊ MỚI                                     NHỮNG CON SỐ 90.000 bệnh nhân ở Pháp 3 lần các phụ nữ mắc bệnh nhiều hơn đàn ông 70-80% những trường hợp xơ cứng rải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận