Daily Archives: 02.10.2013

Cấp cứu lão khoa số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN CHÓNG MẶT (CRISE VERTIGINEUSE) Được đặc trưng bởi một cảm giác không vững xảy ra đột ngột, liên kết hay không với cảm giác của một chuyển động quay (mouvement giratoire), cơn chóng mặt là một cấp cứu chẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận