Daily Archives: 18.10.2013

Tôi viết bài thơ Nữ Sinh Đồng Khánh – Mai Văn Hoan

“Học trò trong Quảng ra thi / Thấy con gái Huế chân đi không đành”. Nói đến con gái Huế là người ta nghĩ ngay đến nữ sinh của trường Đồng Khánh. Nữ sinh Đồng Khánh không chỉ thông minh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này