Daily Archives: 25.10.2013

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 14) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 14 ĐIỀU TRỊ SAU HỒI SINH (SOINS POST-REANIMATIONS)                         Những mục tiêu học tập Gồm có : – Sự cần thiết tiếp tục hồi sức sau khi trở lại tuần hoàn tự nhiên – Làm sao điều trị hội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này