Daily Archives: 17.10.2013

Vô cùng thương tiếc

Thành kính phân ưu cùng anh Dũng và tang quyến. Thảo + gia đình và toàn thể nhóm Tiếng sông Hương

Đăng tải tại [-] | 1 bình luận

Cấp cứu niệu sinh dục số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU QUẶN THẬN BIẾN CHỨNG (COLIQUES NEPHRETIQUES COMPLIQUES) I. KURTZEMANN Service d’Accueil des Urgences Hôpital Sainte-Marguerite. Marseille E. LECHEVALLIER Service d’Urologie Hôpital Salvator. Marseille NHẬP ĐỀ Cơn đau quặn thận biến chứng (colique néphrétique compliquée) là tắc của đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này