Daily Archives: 10.10.2013

Cấp cứu niệu sinh dục số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU BỆNH VIỆN (NOSOCOMIAL URINARY TRACT INFECTION) 1/ NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN KẾT VỚI NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở ICU ? Khoảng 80% các nhiễm trùng đường tiểu bệnh viện (nosocomial UTI) được liên kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu niệu sinh dục, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận