Daily Archives: 05.10.2013

Mosaïcultures internationales – Montréal 2013

Sau 10 năm vắng mặt (Mosaïcultures Internationales lần thứ nhất được tổ chức tại Montréal năm 2000, lần thứ 2 củng tại Montréal vào năm 2003, lần thứ 3 được tổ chức tại Thượng Hải vào năm 2006, lần thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này