Daily Archives: 26.02.2019

Cấp cứu chấn thương số 73 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DƯỚI ÁP LỰC (TENSION PNEUMOTHORAX) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Chicago Medical School TEST 8 CASE HISTORY Một câu con trai 17 tuổi bị đè bẹp giữa cửa garage và cái pare-choc của một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này