Monthly Archives: Tháng Một 2019

Cấp cứu tiền bệnh viện số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SƯỜN (FRACTURES DE COTES) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Những gãy xương sườn thường được quan sát bởi các intervenant préhospitalier, ở khoảng 10% những bệnh nhân chấn thương. Nhiều yếu tố góp phần vào tỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu chấn thương số 68 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (PULMONARY CONTUSION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn bà 26 tuổi, là một tài xế đeo dây an toàn và ngồi ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 7 phản hồi

Cấp cứu tiền bệnh viện số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐUÔI NGỰA (SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Hội chứng đuôi ngựa (syndrome de la queue de cheval) là một thương tổn thần kinh, trong đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 496 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SỰ LIỀN SẸO : MỘT HIỆN TƯỢNG KHÓ NẮM VỮNG 21 ngày là thời gian trung bình của quá trình hóa sẹo, mà ta không thể làm nhanh hơn.DERMATOLOGIE. Ngay khi một vết thương vượt quá lớp nông của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn bà 60 tuổi với tiền sử bệnh đái đường được nhân viên EMS mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MẢNG SƯỜN (FLAIL CHEST) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 74 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi bị đụng xe hơi. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 9 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 45 tuổi được đồng nghiệp mang vào khoa cấp cứu sau khi ngã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận