Daily Archives: 04.02.2019

Festival HARBIN 2019

Vào mùa đông hàng năm, Thành phố Harbin Trung Quốc tổ chức trưng bày các công trình điêu khắc trên băng tuyết, những công trình này bao gồm các lâu dài, kiến tạo bằng những tảng nước đá. Đây là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này