Daily Archives: 06.02.2019

Cấp cứu tiền bệnh viện số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

FLAIL CHEST (MẢNG SƯỜN) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Mảng sườn (volet costal) xảy ra khi hai hay nhiều xương sườn kế cận bị gãy ở nhiều nơi trên chiều dài của chúng.Điều do có hậu quả là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận