Daily Archives: 08.02.2019

Cấp cứu chấn thương số 70 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DO CHẤN THƯƠNG (PNEUMOTHORAX TRAUMATIQUE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một bệnh nhân 27 tuổi được mang vào khoa cấp cứu bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận