Daily Archives: 10.02.2019

Cấp cứu tiền bệnh viện số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

DẬP PHỔI (CONTUSION PULMONAIRE) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Khi mô phổi bị rách hay bị xé bởi một chấn thương kín hay hở, máu có thể xâm chiếm các khoảng phế nang (espace alvéolaire) và sinh ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này