Daily Archives: 16.05.2015

Hang Sơn Đoòng – Quảng Bình, Việt Nam

Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2-5 triệu năm trước, khi nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi đã bị vùi lấp dọc theo một đường đứt gãy. Dòng nước làm xói mòn và tạo ra một đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này