Daily Archives: 06.05.2015

Thành Kính Phân Ưu

Thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Văn Thịnh và gia đình Kinh xin cầu nguyện cho linh hồn bác gái được sớm tiêu diêu miền Cực Lạc. Tiếng sông Hương và toàn thể thân hữu

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cờ Người, được biểu diễn ở Huế nhân dịp Festival Huế 2015 – Vidéo do Nguyễn Văn Thông thực hiện

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này