Daily Archives: 08.05.2015

Cấp cứu tim mạch số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG CHO RẰNG TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH ĐỀU ĐAU NGỰC (DO NOT ASSUME ALL PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES HAVE CHEST PAIN) Soma Desai, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận