Daily Archives: 05.05.2015

Cấp cứu tim mạch số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU NGỰC (CHEST PAIN) Jeremy L. Cooke Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Cứ 20 bệnh nhân đến phòng cấp cứu thì có một vì đau ngực. – Những đánh giá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận