Daily Archives: 02.05.2015

Đưa em tìm động hoa vàng – Thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc, Ánh Tuyết hát

Vidéo do Nguyễn Huỳnh Ngọc thực hiện

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này