Daily Archives: 28.06.2018

Cấp cứu hô hấp số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE) Elke G. Marksteiner, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Cứ 4 người trưởng thành thì một bị bệnh và là nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này