Category Archives: Nhạc

Những bài nhạc ưa thích

Concerto pour piano et orchestre n 21 en ut majeur – Wolfgang Amadeus Mozart

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mưa trên phố Huế – Nhạc Minh Kỳ, thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, Dalena hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Joyeux Noël

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

A Night Like This – Caro Emerald (Live)

From where you are You see the smoke start to arise Where they play cards And you walk over Softly moving passed the guards The stakes are getting higher You can feel it in your heart He calls you bluff … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

We wish you a Merry Christmas

Đăng tải tại Nhạc, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhìn những mùa thu đi – Nhạc Trịnh Công Sơn, Minh Nguyệt hát, Photos Minh Nguyệt

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mùa Thu ở Bourges – Photos Minh Nguyệt

Đăng tải tại Nhạc, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?