Category Archives: Nhạc

Những bài nhạc ưa thích

She – Elvis Costello

She may be the face I can’t forget The trace of pleasure or regret May be my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Canoë rose – Viktor Lazlo

C’etait pas l’année dernière c’était pas à Marienbad comment voulez-vous que je m’en rappelle à force de l’attendre je ne savais plus qui l’ attendait Le temps est un traître de cape et d’épée qui vous glisse sa poudre d’oubli … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chistophe – Băng nhạc “Selection 8” (face B)

Có ai còn nhớ chăng những âm điệu ngày xưa ấy. Băng nhạc “Sélection 8” được phát hành ở Sài Gòn vào năm 1972 bao gồm 10 bài hát “để đời” của Christophe. Âm hưởng của những bài hát này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chistophe – Băng nhạc “Selection 8” (face A)

Có ai còn nhớ chăng những âm điệu ngày xưa ấy. Băng nhạc “Sélection 8” được phát hành ở Sài Gòn vào năm 1972 bao gồm 10 bài hát “để đời” của Christophe. Âm hưởng của những bài hát này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mưa – Nhạc Văn Phụng, Châu Hà hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

L’Eté indien – Joe Dassin

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Et si tu n’existais pas – Joe Dassin

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?