Category Archives: Nhạc

Những bài nhạc ưa thích

Chistophe – Băng nhạc “Selection 8” (face B)

Có ai còn nhớ chăng những âm điệu ngày xưa ấy. Băng nhạc “Sélection 8” được phát hành ở Sài Gòn vào năm 1972 bao gồm 10 bài hát “để đời” của Christophe. Âm hưởng của những bài hát này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chistophe – Băng nhạc “Selection 8” (face A)

Có ai còn nhớ chăng những âm điệu ngày xưa ấy. Băng nhạc “Sélection 8” được phát hành ở Sài Gòn vào năm 1972 bao gồm 10 bài hát “để đời” của Christophe. Âm hưởng của những bài hát này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mưa – Nhạc Văn Phụng, Châu Hà hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

L’Eté indien – Joe Dassin

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Et si tu n’existais pas – Joe Dassin

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Concerto pour piano et orchestre n 21 en ut majeur – Wolfgang Amadeus Mozart

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mưa trên phố Huế – Nhạc Minh Kỳ, thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, Dalena hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?